logo

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

 • Döner Sermaye Performans Ek Ödemesi İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Yüksek Lisans Eğitimleri için Üniversiteler ile Yapılan Anlaşma ve Protokoller
 • Toplantı Salonları Randevu Takibi
 • İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Nöbet Listesi ve İmza Çizelgelerinin Takibi
 • İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Vekalet İşlemleri
 • Kurum içi ve Kurum Dışı Toplantı Görevlendirmeleri
 • Soru Önergelerinin Takibi ve Yazışmalarının Yapılması
 • Talep Doğrultusunda Güncel Sağlık Verilerinin Bakanlığa ve Valiliğe Gönderilmesi
 • İlçe Sağlık Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantılarının Takibi ve Raporlanması
 • Haftalık Sağlık Müdür Yardımcıları Toplantılarının Takibi ve Raporlanması
 • Acil Sağlık Hizmetleri 15 Günlük Değerlendirme Toplantılarının Takibi ve Raporlanması
 • Özel Sağlık Hizmetleri 15 Günlük Değerlendirme Toplantılarının Takibi ve Raporlanması
 • 112 İstasyon Protokollerinin Onay İşlemlerinin Takibi
 • İl İçerisindeki Sağlık Kurumlarının Açılış Törenlerinin Organizasyonu
 • Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Görev Dağılımı
 • İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının Takibi ve Raporlanması