SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Şube Tanımı:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mayıs 2012 tarih ve 5317 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre Sağlık Araştırmaları Şubesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

2. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukuki, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

4. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

5. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İçerikDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip