SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

Sınırlı kaynaklarla çok yere ve insana hizmet ulaştırmanın büyük önem taşıdığı günümüz dünyasında, teknolojinin etkin ve verimli kullanılması öne çıkan önemli bir unsurdur. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘’Sağlıkta Dönüşüm Projesi'' kapsamında; Bilginin bir istatiksel veri olmanın ötesinde, okunmasını, sürdürülen hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin değerlendirilmesini, personel ve donanımdan verimli biçimde yararlanma yollarının araştırılmasını, insan odaklı yeni hizmet planlarının tasarlanmasını ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası talepleri ve çözümleriyle birlikte sorunların öngörülmesini gerektirmektedir.

Bu amaçla; Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi olarak, Müdürlüğümüz ve bağlı şubelerde hem üretilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de yukarıda sözü geçen hususlarda kamu yöneticilerimizin daha etkin hizmet üretebilmelerine yardımcı olabilmek için bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma yoluna giderek çalışmalarımıza yön ve hız verdik.

Müdürlüğümüz bilişim alt yapısı yenilenen, ağ yönetimi, ISDN telefon sistemi, Sağlık kurum ve kuruluşlarla etkin haberleşme için kısa kodlama, e-posta, faks sunucu, CCTV (kamera güvenlik), PGKS (personel geçiş kontrol), Müdürlüğümüz binaları arasındaki veri ve ses iletişim sistemleri kurulmuştur. Bu alt yapı üzerinde bakanlık bünyesinde ve şubemizin çalışmalarıyla oluşturulan uygulamalar kullanılmaktadır.

Şubemiz aşağıda ana başlıkları verilen görevleri, "yetkin personel, etkin iş" anlayışıyla yerine getirmek amacıyla, hizmet üretimiyle şube içi mesleki eğitim çalışmalarını iç içe uygulamaktadır.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip