DİSİPLİN BİRİMİ


Birim Tanımı:

Disiplin Birimi; 07/11/2017 tarih ve 51275 sayılı onay ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönergesi ile İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulmuştur.

Gündem/ Haber
 
Neyi Nasıl Yapabilirim?
İdareye dilekçe hangi şekilde verilir - dilekçenin cevabı nasıl alınır ?

Dilekçenin taşıması gereken unsurlar nelerdir?

İdareden bilgi-belge talebi nasıl yapılır?

4483 sayılı kanuna göre verilen kararlara karşı yapılacak itirazlarda usul ve süre nedir?

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip