HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Şube Tanımı:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırma sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın 23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı onayı ile "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Gündem/ Haber
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüzün görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

  • Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
  • Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
  • İl genelinde Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak,
  • Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak.
  • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Diğer Haber Başlıkları

Kızamık Bilim Kurulu Kararları

2014 Yılında Hac Ve Umre'ye Gideceklere Aşı Yapacak Sağlık Merkezleri Adres Bilgileri

Aşı Yapacak Sağlık Merkezleri


Okul Sütü Programı


Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2012/05 sayılı genelgesi uyarınca ve Sağlık Bakanlığı talimatı ile 01.01.2013 tarihinden itibaren ülke genelinde ölüm belgesi düzenleme işlemi "Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi" (ÖBS) yazılım programı üzerinden yürütülecek olup, kullanıcı şifre talepleri ve oluşabilecek sorunlarla ilgili "İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü" ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

2012/05 sayılı Ölüm Bildirim Genelgesi
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip