logo

Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Birimi


Birim Tanımı:

05.08.2014 tarihli 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğü konulan Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yönergeye istinaden Müdürlüğümüz bünyesinde İl Denetim Birimi Kurulmuştur.


Görevleri:

  • Denetleyicilerin belirlenmesi denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,


  • Yıllık denetim planı hazırlamak,


  • Yıllık denetim faaliyet raporu hazırlamak,


  • Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,


  • Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemektir.