logo

ÖZEL TEŞHİS ve TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvurular ve İstenilen Belgeler
Dosyası Müdürlüğümüzde Mevcut Tabipler için Personel Çalışma Belgesi Düzenlenirken İstenilecek
Belgeler
Tıp Merkezlerinin Ön İzin Başvurusunda İstenen Belgeler
Yardımcı Sağlık Personeli Başlayışında İstenilen Evraklar
2016 Yılı Fiyat Tarifeleri
Sağlık Kuruluşları Denetim Formları
Hekimlere düzenlenen Personel Çalışma Belgesinde gerekli üçlü matbu belge formları
Muayenehane Açma Başvurusunda İstenilen Belgeler

İstatistik ve Sunumlar
2015 Faaliyet Rapor Sunumu

Sorular ve Cevaplar
Muayenehane
Poliklinik
Tıp Merkezleri
Laboratuvar ve Müessese
Şikayet ve Denetim
Evde Bakım Merkezi
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi
Sağlık Kabini
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi

İş Akış Şemaları
TIP MERKEZİ
POLİKLİNİK
MUAYENEHANE
SAĞLIK KABİNİ
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ
GENETİK TANI MERKEZİ
EVDE BAKIM MERKEZİ
LABORATUVAR
MÜESSESELER
ŞİKAYET VE DENETİM
YABANCI MESLEK MENSUPLARI