KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ

  Başvurular ve İstenilen Belgeler
>Üniversite SUAM Açmak için Gerekli Evraklar
>GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI MERKEZİ-ÜNİTESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
>Laboratuvar Başvuru Belgeleri
>MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZİ FAALİYET İZİN İÇİN İSTENEN BELGELER
>2017 fiyat tarifeleri
>TRANSFÜZYON MERKEZİNDE BULUNAN CİHAZLAR
>TRANSFÜZYON MERKEZİ BAŞVURU BELGELERİ(Sorumlu Hekim)
>TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ RUHSATI İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI
> Denetim Formları

  İstatistik ve Sunumlar
> Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi 2015 Faaliyet Sunumu
> TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON MERKEZLERİ DERNEĞİNCE DÜZENLENEN "KLİNİKDE KAN BİLİŞENLERİ KULLANIMI EĞİTİM SEMPOZYUM" SUNUMLARI
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Ocak Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Şubat Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Mart Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Nisan Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Mayıs Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Haziran Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Temmuz Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Ağustos Faaliyet Raporu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri 2017 Eylül Faaliyet Raporu


  BİRİMİMİZCE RUHSATLANAN SAĞLIK KURUMLARI
> HASTANELERİMİZ DAĞILIM VE ROLLERİ
>ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELER
>Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler
> İstanbul Organ Nakli Yapan Hastaneler
> Mahkum Koğuşu Olan Hastaneler
> İstanbul tranfuzyon merkezleri
> Terapötik Aferez Merkezleri
> Belediye Tıp Merkezleri ve Poliklinikleri

  Sorular ve Cevaplar
> Hastaneler Birimi
> Özellikli İşlemler Birimi
> Şikayet, Rapor İtiraz ve Hasta İşleri Birimi

  İş Akış Şemaları
> Hastaneler Birimi
> Özellikli İşlemler Birimi
> Şikayet, Rapor İtiraz ve Hasta İşleri Birimi
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip