TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBEMİZİ TANIYALIM

Bilindiği üzere Şubemiz 31.05.2000 tarihinde Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şubesi adı altında Bakanlığımızın 3479 sayılı onayı ile kurulmuştu.

2 Kasım 2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanarak yürürlüğe girdi.Daha sonra 4 Ocak 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ile Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü adı altındaki Şube Müdürlüğümüz, Tıp Meslekleri ile İlgili Şube Müdürlüğü ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü olarak iki ayrı şubeye bölünmüştür.

23.05.2012 tarih ve 5314 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları yönergesi onaylanmış olup bu yönerge ile taşra teşkilatlarında Şube Müdürlüklerinin görevleri yeniden düzenlenmiştir.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip